เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Release Date : 27-07-2022 00:00:00
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พลเรือโทเกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลในสังกัด ร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
นอกจากนี้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทักษิณานุประทาน พร้อมกับหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย
๑. การบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
๒. จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนามัสยิดนูรุลฮูดาร์ (มัสยิดเตาถ่าน)
 
  
  
        
  
  
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง