เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศนายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 19-01-2023 00:00:00
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศนายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศนายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖