ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 13-09-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่บุตรของสมาชิก ฯ จำนวน ๓๙๐ ทุน คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด สมทบเงินทุนร่วมด้วยจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๖

  

  

  

โดยมี พลเรือตรี สมหมาย สุกกอ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี เทพฤทธิ์ กลั่นกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ พลตำรวจตรี ธงชัย โตงาม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาด บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาด้วยในโอกาสนี้ด้วย